Mytholmroyd

Mytholmroyd station
New Road
Mytholmroyd
West Yorkshire
HX7 5DZ