Ascot (Berks)

Ascot (Berkshire) station
Station Hill
Ascot
Berkshire
SL5 9EG