Stockton

Stockton station
Bishopton Lane
Stockton-on-Tees
Cleveland
TS18 2AJ