Stourbridge Town

Stourbridge Town station
Vauxhall Road
Stourbridge
West Midlands
DY8 1EX