Melton Mowbray

Melton Mowbray station
Burton Street
Melton Mowbray
Leicestershire
LE13 1AF